Just another WordPress.com site

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

กลุ่มผลิตตุ๊กตาปูนยิปซั่มเดิมเป็นอาชีพในครัวเรือนของ นาย ณพพงษ์ พรศรี และครอบครัวได้ทำเป็นอาชีพโดยเริ่มการทำตุ๊กตากระปุกออมสินรูปต่างๆ เป็นตุ๊กตา 12 ราศี ขายตามที่ต่างๆเป็นที่นิยมของผู้ซื้อทั่วไป ต่อมาในปี 2543 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจึงรวบรวมแม่บ้านที่มีความสนใจด้านเคหะกิจ เกษตรจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นมาโดยได้รับการรับรองจากเกษตรอำเภอและได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยมาในปีพ.ศ.2546 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาชีพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและเข้าร่วมสมัครโครงการสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในปีพ.ศ.2547ได้ระดับ 2 ดาว ปี 2548 เข้าร่วมอบรมวิสาหกิจชุมชนซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายได้จัดขึ้นและได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รหัสทะเบียน6-57-01-04/1-0001 กลุ่มมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ก้าวไปสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 
Posted in: Uncategorized
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: